جلسه تکریم و معارفه مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99698 چهارشنبه 19 مهر 1396 16:17 1826

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 19 مهر 1396 16:17
  • 1826
تصویر جلسه تکریم و معارفه مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی