نشست صمیمانه مشاور ریاست دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاران مرکز

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99697 چهارشنبه 19 مهر 1396 15:44 1805

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 19 مهر 1396 15:44
  • 1805
تصویر نشست صمیمانه مشاور ریاست دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاران مرکز