امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی با موسسه قرآنی تلاوت

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99673 دوشنبه 17 مهر 1396 13:43 1401

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 17 مهر 1396 13:43
  • 1401
تصویر امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی  با موسسه قرآنی تلاوت