دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(7)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99661 یکشنبه 16 مهر 1396 17:15 1265

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 16 مهر 1396 17:15
  • 1265
تصویر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(7)