نشست صمیمانه دکتر رهایی با مدیران گروه واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99354 چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:26 1260

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:26
  • 1260
تصویر نشست صمیمانه دکتر رهایی با مدیران گروه واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی