دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(5)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99324 یکشنبه 12 شهریور 1396 19:00 954

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 12 شهریور 1396 19:00
  • 954
تصویر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(5)