مراسم بدرقه کاروان اردو جهادگران دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با حضوردکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99287 جمعه 10 شهریور 1396 19:11 947

  • 30
  • 14
  • جمعه 10 شهریور 1396 19:11
  • 947
تصویر مراسم بدرقه کاروان اردو جهادگران دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با حضوردکتر فرهاد رهبر