دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر (2)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99066 یکشنبه 15 مرداد 1396 23:30 1285

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 15 مرداد 1396 23:30
  • 1285
تصویر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر (2)