دیدار صمیمانه کارکنان حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر میرزاده

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88212 چهارشنبه 25 اسفند 1395 15:18 3767

به سنت هر ساله دیدار صمیمانه مدیران و کارکنان مرکز حوزه ریاست و اداره کل روابط عمومی دانشگاه با دکتر میرزاده در آخرین روز کاری سال 95 برگزار شد.

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 25 اسفند 1395 15:18
  • 3767
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار صمیمانه کارکنان حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر میرزاده