گزارش تصویری از بازدید دکتر میرزاده از واحد بین الملل آیت الله آملی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 340 پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394 17:11 2810

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394 17:11
  • 2810
تصویر گزارش تصویری از بازدید دکتر میرزاده از واحد بین الملل آیت الله آملی