گزارش تصویری از افتتاحیه همایش بین المللی حافظ در دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 314 سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 14:38 2771

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 14:38
  • 2771
تصویر گزارش تصویری از افتتاحیه همایش بین المللی حافظ در دانشگاه آزاد اسلامی