بازدید رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد ورامین ـ پیشوا و قرچک

نام عکاس: جواد مهاجر

شماره گزارش: 150039 سه شنبه 5 اسفند 1399 09:32 228

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 5 اسفند 1399 09:32
  • 228
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد ورامین ـ پیشوا و قرچک