جلسه شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان به ریاست دکتر فداکار

نام عکاس: علی اکبر شیوخی

شماره گزارش: 149805 چهارشنبه 8 بهمن 1399 11:07 546

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 8 بهمن 1399 11:07
  • 546
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان به ریاست دکتر فداکار