جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 149686 شنبه 20 دی 1399 11:55 567

  • 30
  • 14
  • شنبه 20 دی 1399 11:55
  • 567
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی