مراسم تکریم رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیات رئیسه

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 128145 شنبه 7 تیر 1399 13:02 655

  • 30
  • 14
  • شنبه 7 تیر 1399 13:02
  • 655
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تکریم رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیات رئیسه