مراسم جشن روخوانی قرآن مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره گزارش: 128138 چهارشنبه 4 تیر 1399 12:30 552

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 4 تیر 1399 12:30
  • 552
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم جشن روخوانی قرآن مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی