جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 128125 سه شنبه 3 تیر 1399 11:16 813

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 3 تیر 1399 11:16
  • 813
تصویر جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی