جلسه شورای راهبری تقریب بین‌المذاهب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127998 سه شنبه 13 خرداد 1399 17:55 804

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 13 خرداد 1399 17:55
  • 804
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه شورای راهبری تقریب بین‌المذاهب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی