جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127926 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 09:40 845

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 09:40
  • 845
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی