فعالیت گروه جهادی سلامت معاونت علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در مناطق سیل زده

نام عکاس:

شماره گزارش: 127183 پنج شنبه 26 دی 1398 13:47 1359

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 26 دی 1398 13:47
  • 1359
  • کلمات کلیدی
تصویر فعالیت گروه جهادی سلامت معاونت علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در مناطق سیل زده