امضای تفاهم‌نامه «طرح اتصال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به مترو اصفهان» و جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اصفهان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127181 چهارشنبه 25 دی 1398 17:11 836

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 25 دی 1398 17:11
  • 836
  • کلمات کلیدی
تصویر امضای تفاهم‌نامه «طرح اتصال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به مترو اصفهان» و جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اصفهان