کلنگ زنی احداث ساختمان آموزشی «شهید سپهبد قاسم سلیمانی» در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127178 چهارشنبه 25 دی 1398 16:07 432

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 25 دی 1398 16:07
  • 432
  • کلمات کلیدی
تصویر کلنگ زنی احداث ساختمان آموزشی «شهید سپهبد قاسم سلیمانی» در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان