جلسه ستاد اربعین حسینی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125978 شنبه 16 شهریور 1398 20:00 770

  • 30
  • 14
  • شنبه 16 شهریور 1398 20:00
  • 770
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه ستاد اربعین حسینی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی