مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125974 شنبه 16 شهریور 1398 15:13 1034

  • 30
  • 14
  • شنبه 16 شهریور 1398 15:13
  • 1034
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی