امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125953 چهارشنبه 13 شهریور 1398 16:39 518

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 13 شهریور 1398 16:39
  • 518
  • کلمات کلیدی
تصویر امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره)