حضور دکتر طهرانچی در مزار شهدای شهر اصفهان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125740 چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:53 417

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:53
  • 417
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در مزار شهدای شهر اصفهان