نشست دکتر طهرانچی با اعضای شورای استان و اساتیدگروه کشاورزی استان خراسان شمالی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125454 جمعه 21 تیر 1398 11:31 413

  • 30
  • 14
  • جمعه 21 تیر 1398 11:31
  • 413
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست دکتر طهرانچی با اعضای شورای استان و اساتیدگروه کشاورزی استان خراسان شمالی