مراسم تکریم و معارفه سرپرست پارک علم و فناوری و رییس پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: ناصر جعفری

شماره گزارش: 125155 دوشنبه 13 خرداد 1398 12:54 860

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 13 خرداد 1398 12:54
  • 860
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تکریم و معارفه سرپرست پارک علم و فناوری و رییس پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی