بازدید دکتر طهرانچی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125147 یکشنبه 12 خرداد 1398 21:31 1369

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 12 خرداد 1398 21:31
  • 1369
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج