دیدار رئیس جهاد دانشگاهی با دکتر طهرانچی

نام عکاس: ناصر جعفری

شماره گزارش: 124999 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 12:44 577

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 12:44
  • 577
تصویر دیدار رئیس جهاد دانشگاهی با دکتر طهرانچی