دیدار سفیر سوریه در ایران با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124422 سه شنبه 14 اسفند 1397 12:40 1137

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 14 اسفند 1397 12:40
  • 1137
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار سفیر سوریه در ایران با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی