دیدار دکتر طهرانچی با هیات فرانسوی حاضر در همایش «مبانی و مسائل مشترک ادیان در حوزه تعلیم و تربیت»

نام عکاس: آستان قدس رضوی

شماره گزارش: 123981 پنج شنبه 20 دی 1397 16:01 469

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 20 دی 1397 16:01
  • 469
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار دکتر طهرانچی با هیات فرانسوی حاضر در همایش «مبانی و مسائل مشترک ادیان در حوزه تعلیم و تربیت»