بازدید دکتر طهرانچی از مجتمع بین المللی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123973 چهارشنبه 19 دی 1397 21:25 600

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 19 دی 1397 21:25
  • 600
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از مجتمع بین المللی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد