افتتاح مجموعه فرهنگی «شهید حججی» با حضور دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 103164 پنج شنبه 19 مهر 1397 09:31 884

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 19 مهر 1397 09:31
  • 884
  • کلمات کلیدی
تصویر افتتاح مجموعه فرهنگی «شهید حججی» با حضور دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد