جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 102897 چهارشنبه 21 شهریور 1397 13:59 1216

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 21 شهریور 1397 13:59
  • 1216
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی