افتتاح مجتمع دانشگاهی و مسجد دانشگاه آزاد اسلامی بانه با حضور دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس:

شماره گزارش: 102545 سه شنبه 9 مرداد 1397 12:24 1493

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 9 مرداد 1397 12:24
  • 1493
  • کلمات کلیدی
تصویر افتتاح مجتمع دانشگاهی و مسجد دانشگاه آزاد اسلامی بانه با حضور دکتر فرهاد رهبر