بازدید دکتر فرهاد رهبر از محصولات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی کردستان

نام عکاس:

شماره گزارش: 102539 دوشنبه 8 مرداد 1397 12:03 1266

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 8 مرداد 1397 12:03
  • 1266
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر فرهاد رهبر از محصولات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی کردستان