دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر معظم انقلاب

نام عکاس:

شماره گزارش: 102067 دوشنبه 21 خرداد 1397 10:28 1432

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 21 خرداد 1397 10:28
  • 1432
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر معظم انقلاب