نشست صمیمانه دکتر ولایتی با دبیرکل، مدیران و کارکنان دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101542 دوشنبه 27 فروردین 1397 09:06 941

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 27 فروردین 1397 09:06
  • 941
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست صمیمانه دکتر ولایتی با دبیرکل، مدیران و کارکنان دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی