اولین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101537 یکشنبه 26 فروردین 1397 12:01 873

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 26 فروردین 1397 12:01
  • 873
  • کلمات کلیدی
تصویر اولین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97