جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: حمیدرضا راهل

شماره گزارش: 101386 یکشنبه 20 اسفند 1396 19:15 641

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 20 اسفند 1396 19:15
  • 641
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی