شانزدهمین جلسه هیات امنای استان خراسان رضوی با حضور دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره گزارش: 101350 پنج شنبه 17 اسفند 1396 16:59 415

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 17 اسفند 1396 16:59
  • 415
  • کلمات کلیدی
تصویر شانزدهمین جلسه هیات امنای استان خراسان رضوی با حضور دکتر فرهاد رهبر