پانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی

نام عکاس: لادن لنگری _ پیمان حمیدی پور

شماره گزارش: 101344 چهارشنبه 16 اسفند 1396 16:55 425

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 اسفند 1396 16:55
  • 425
  • کلمات کلیدی
تصویر پانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی