سیزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره گزارش: 101332 چهارشنبه 16 اسفند 1396 13:06 472

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 اسفند 1396 13:06
  • 472
  • کلمات کلیدی
تصویر سیزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه