پانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره گزارش: 101330 چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:48 684

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:48
  • 684
  • کلمات کلیدی
تصویر پانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی