جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره گزارش: 101328 چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:48 478

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:48
  • 478
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر فرهاد رهبر