اجتماع بزرگ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101064 چهارشنبه 25 بهمن 1396 13:30 1175

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 25 بهمن 1396 13:30
  • 1175
  • کلمات کلیدی
تصویر اجتماع بزرگ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر