حضور دکتر فرهاد رهبر در سومین رویداد ارائه نسل سوم شتاب دهنده سورس

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100947 یکشنبه 15 بهمن 1396 16:24 607

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 15 بهمن 1396 16:24
  • 607
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر فرهاد رهبر در سومین رویداد ارائه نسل سوم شتاب دهنده سورس