مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با آرمان های امام خمینی(ره)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100931 شنبه 14 بهمن 1396 14:19 1538

  • 30
  • 14
  • شنبه 14 بهمن 1396 14:19
  • 1538
تصویر مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با آرمان های امام خمینی(ره)