مراسم روز دانشجو و یادواره جوان ترین شهید مدافع حرم در دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100282 سه شنبه 14 آذر 1396 18:57 2706

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 14 آذر 1396 18:57
  • 2706
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم روز دانشجو و یادواره جوان ترین شهید مدافع حرم در دانشگاه آزاد اسلامی